Værdier og holdninger

Kontakt os

Visionen bygger på fire kerneværdier, som udtrykker det vi ønsker at stå for. Værdierne fungerer som fundament og som en synlig ledestjerne i vore bestræbelser på at udvikle et forpligtende samvirke.

Troværdighed:

Vi vil være synlige og troværdige. Vi skal bevare vores troværdighed gennem en høj grad af åbenhed og ærlighed overfor alle. Det betyder, at vi skal kunne regne med hinanden i ThemGF, og vi skal holde hvad vi lover. Hos os skal den enkelte have plads og frihed til at markere sit ståsted og vi skal sammen tage ansvar for demokratiet i Them GF og i samfundet.

Fællesskab:

Alle skal opleve et fællesskab der forpligter, især for folkevalgte og ansatte i Them GF. Vi skal have plads til forskellighed og mangfoldighed – hvor alle føler ansvar. Fællesskabet bør komme til udtryk gennem fælles værdier og holdninger og skal opleves i aktiviteter, samvær, samtale og gennnem følelsen af, at vi hører til i en større sammenhæng både lokalt og nationalt.

Demokrati og samarbejde:

Demokrati og samarbejde mellem mennesker baseret på åben dialog, så vi kan styrke og udvikle foreningslivet i Them GF og vores samspil med lokalsamfundet. Derfor samarbejder vi på alle niveauer i Them GF fra en fælles grundholdning, men med plads til forskellighed, nytænkning, uenighed og vilje til at bygge bro mellem synspunkter og holdninger. Vores samarbejde bygger på involvering, engagement og gensidig respekt. Vi mener at modsætninger og debat er frugtbare for samarbejdet. Alle poster med ansvar bør konstant opfordre til samarbejde, så vi kan styrke os selv og vores demokrati.

Respekt:

I Them GF bør vi altid vise respekt for det enkelte menneske og dets synspunkter. Alle bør være ligeværdige deltagere i foreningsarbejdet. De der vil, kan bidrage til at fremme det frivillige foreningsarbejde – og idéen bag menneskesynet i den folkelige oplysning, hvor mennesket betyder mere end resultat. Respekten skal komme til udtryk i ord og handlinger og bør baseres på ligeværdighed, ærlighed, åbenhed, gensidig tillid, forståelse og selvværd. Vi bør hele tiden tilstræbe at udvikle vores samvær.