Them GFs Fodboldafdeling arbejder efter en række sportslige og sociale visioner som du kan læse mere om her.

Sportslige visioner for fodboldafdelingen:

 • At være et attraktivt fodboldtilbud for børn, unge og voksne, hvor
  alle tilbydes at spille med uanset alder, niveau og køn, og at
  fastholde de unge op igennem ungdomsrækkerne.
 • At repræsentere spillet og spillets faser i henhold til DGI & DBÚs
  anvisninger.
 • At udvikle og udfordre den enkelte spiller og holdet
  fodboldmæssigt – med fokus på den enkeltes trivsel og sociale
  sammenhold på holdet/årgangen i Them GF.
 • At Them GFs fodboldtrænere og ledere skal tilbydes løbende
  uddannelse/information i forhold til den opgave, de udfører.
 • At Them GF skal være selvforsynende med spillere i alle årgange/
  rækker.
 • At Them GF fodbold fortsat arrangerer fodboldaktiviteter, så som
  fodboldbrag, fodboldture, fodboldskole m.m. Dette kalder dog på
  opbakning og hjælp fra alle i klubben.

Sociale visioner for fodboldafdelingen:

 • At være en klub, hvor alle er velkommen til at blive en del af
  fællesskabet, men også må forpligte sig til at bakke op om
  bevarelsen af fællesskabet, hvilket kræver en indsats fra alle, der
  er tilknyttet Them GF.
 • At det først og fremmest skal være sjovt at spille fodbold i TGF
  og at glæden er en uundværlig medspiller i alle aktiviteter og
  gøremål.
 • At gennem fodboldspil og almindeligt socialt samvær for børn, unge
  og voksne, at fremme kammeratskab og miljø i lokalområdet i
  bredest mulig forstand.
 • At den enkelte ser sig selv som en del af Them GF og som en del af
  et gensidigt forpligtende fællesskab.
 • At dialog, åbenhed og demokrati skal kendetegne de
  beslutningsprocesser, der forgår, og i den ledelsesstil, der
  praktiseres. 😉

– Fodboldafdelingen, Them GF

Følg også Them GF Fodbold på Facebook

Them GF Fodbold – Facebook

Them GF Fodbold Resultater & Stillinger

Find resultater og stillinger for Them GF Fodbold på DBU’s hjemmeside